Chia Sẻ

Cổ Long online xin gửi đến mọi người bản tư chất của pet tiểu đại hiệp sẽ được xuất thế trong thời gian tháng 6 này.

pet tieu

Mọi thắc mắc xin gửi trực tiếp tại mục Hỗ Trợ trên trang tài khoản hoặc email đến địa chỉ https://taikhoan.colongonline.com/Member/Message

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Chia Sẻ