Chia Sẻ

Trên con đường bôn tẩu giang hồ, trợ thủ chính là cánh tay đắc lực, giúp đỡ người chơi tăng khả năng chiến thắng khi chiến đấu hoặc làm nhiệm vụ.

Số lượng trợ thủ tối đa có thể mang theo mặc định là 3. Có thể mở rộng lên 8 bằng vật phẩm mua trong Thương Thành.

Khi chiến đấu, số lượng trợ thủ xuất chiến tối đa là 1. Trong khi chiến đấu có thể thay trợ thủ này bằng trợ thủ khác.

tây môn P4n namcung binh lkl

Các yếu tố của trợ thủ

Tên gọi: Mặc định ban đầu là tên trước khi thu phục. Người chơi có thể đổi tên. Tối đa 16 ký tự. Không chấp nhận khoảng cách giữa tên.

Cấp trợ thủ: Kinh nghiệm của trợ thủ đạt tới mức độ yêu cầu sẽ tự động tăng cấp, mỗi lần tăng cấp trợ thủ sẽ nhận được 10 điểm tiềm lực, trong đó 5 điểm sẽ do hệ thống phân phối bình quân tới các thuộc tính của trợ thủ, còn lại 5 điểm do người chơi tự phân.

Thăng cấp: Trợ thủ có thể hỗ trợ người chơi chiến đấu dành kinh nghiệm để thăng cấp, cấp của trợ thủ cao hơn người chơi 5 cấp thì trong khi chiến đấu sẽ không thể tiếp tục tăng kinh nghiệm.

Điểm thân thiện: Quyết định trợ thủ có nghe hiệu lệnh của người chơi hay không. Trong khi chiến đấu hoặc khi chết điểm thân thiện này sẽ giảm, nếu điểm thân thiện quá thấp sẽ có khả năng không thể tham chiến, có thể sử dụng kẹo của trợ thủ để nâng cao điểm thân thiện. Có thể mua kẹo trợ thủ tại các tiệm tạp hóa.

Sức khỏe: Mỗi trợ thủ đều có điểm sức khỏe ban đầu, nếu điểm sức khỏe của trợ thủ nhỏ hơn 50 thì sẽ không thể tham chiến. Có thể sử dụng đạo cụ đặc biệt để khôi phục sức khỏe, nhận được từ việc nấu ăn.

Tư chất: Thể hiện năng lực phát triển của trợ thủ. Điểm tiềm năng càng cao thì trợ thủ càng mạnh, theo các màu sắc có thể phân cấp từ cao đến thấp như sau: tím – xanh lam – xanh lục – đỏ – trắng.

Chia Sẻ