Chia Sẻ

Cổ Long online xin gửi đến mọi người khi nạp KNB sẽ đạt được nhưng vật phẩm rất hữu ích trên con đường hành hiệp trượng nghĩa của quý hảo hữu :

Hình thức : sẽ được duy trì khi nạp đúng mốc và không được cộng dồn

Mốc nạp tiền :

  1. Mốc 50.000

50k

2.  Mốc 100.000

100k

3. Mốc 200.000

200k

4. Mốc 500.000

500k

5. Mốc 1.000.000

1000k

Để nhận các bạn làm theo hướng dẫn  theo link tại đây

Mọi thắc mắc xin gửi trực tiếp tại mục Hỗ Trợ trên trang tài khoản hoặc email đến địa chỉ https://taikhoan.colongonline.com/Member/Message

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Chia Sẻ