Chia Sẻ

Thời Gian : 00h 17/05 thời gian dự kiến 15 phút

Nội Dung bảo trì :

 • Update thêm thời gian Cuộc Thi Kì Hiệp đến 21/05
 • Update mở Nhiệm Vụ Bảo Vệ Kinh Thành
  • Ngày làm 60Q được thưởng ngân lượng và cống hiến bang phái
 • Update vật phẩm thương thành
  • Nước Đục Không Nguồn
  • Nước trong không nguồn
  • Nước tinh khiết không nguồn
  • Hòm thú cưng
 • Sale 30% vật phẩm
  • Sư tử con
  • Cường hóa tinh hoa 5x-7x
  • Bát Cẩm kì

Các bạn hãy thoát game trước thời gian bảo trì để tránh xẩy ra lỗi không mong muốn

Mọi thắc mắc xin gửi trực tiếp tại mục Hỗ Trợ trên trang tài khoản hoặc email đến địa chỉ https://taikhoan.colongonline.com/Member/Message

Chúc các bạn chơi game vui vẻ! 

 

Chia Sẻ