Chia Sẻ

Thế giới cổ long đã bắt đầu có sóng ngầm từ sau khi thập đại ác nhân xuất thế đến nay chúng đã kéo bè kết đảng lam thành 1 đám uy khấu đi náo loạn giang hồ bách tính đồ than. Sự việc đến tai các vị đại hiêp do Sở Lưu Hương dẫn đầu kêu gọi các chi sĩ giang hồ cùng chung tay dẹp loạn uy khấu để đưa giang hồ trở lại thái bình 1 lần nữa.

3

Nhận nhiệm vụ : Thích kế Quang (103 – 158) tại Kinh Thành

Yêu cầu :  tổ đội 3 người trở lên

Mỗi ngày chỉ nhận được 30 nhiệm vụ.

Phần thưởng : danh vọng , kinh nghiệm và điểm tích tũy

4

Điểm tích lũy có thể đổi được vật phẩm tại Hoan lạc tiên tử(79-350) kinh thành2

Chia Sẻ